Zeitachse

1555
Religionsfreden i Augsburg.
1608/9
De protestantiska furstarna sluter sig samman i "unionen", de katolska furstarna i "ligan".
1618
Upproret i Böhmen, där kejserliga sändebud kastas ut genom ett fönster på slottet i Prag, leder till trettioåriga krigets utbrott.
1619
Den kalvinistiske kurfursten Friedrich V av Pfalz väljs till kung av Böhmen.
1620
Friedrich V förlorar slaget vid Vita berget vid Prag.
1622
Westfalen dras tidigt i kriget p.g.a. "vilde Christian".
Slaget vid Höchst: Christian besegras av Tilly.

1623
Slaget vid Stadtlohn: Tilly slår Christian von Braunschweig förödande.
1625
Kung Christian IV av Danmark går in i kriget.
1626
Tilly besegrar den danske kungen i slaget vid Lutter am Barenberge.
1629
Fred mellan kejsaren och Danmark slutes i Lübeck. Wallenstein medverkar till milda fredsvillkor.
Kejsar Ferdinand II utfärdar restitutionsediktet.

1630
Kung Gustav II Adolf av Sverige landstiger på den tyska Östersjökusten.
På kurfurstendagen i Regensburg avskedas Wallenstein av kejsaren.

1631
Ett fördrag mellan Sverige och Frankrike slutes i Bärwalde (Bärwaldefördraget).
Tilly besegras vid Breitenfeld.
Gustav Adolfs segertåg börjar. Det leder ända till München.
Wallenstein återkallas som befälhavare.
1632
Tilly såras till döds.
Gustav Adolf stupar vid Lützen.

1633
Trupper från Hessen tränger in i Münsterland.
Sverige sluter Heilbronnförbundet med de sydtyska protestantiska furstarna.

1634
Wallenstein avsätts och mördas.
Sverige lider ett stort nederlag vid Nördlingen.
Protestantiska trupper belägrar Münster.

1635
I Prag slutes fred mellan kejsaren, "ligan" och Sachsen.
Frankrike går öppet in i kriget.
1637
Efter Ferdinand II kommer hans son Ferdinand III.
1641
Det svensk-franska fördraget förnyas i Hamburg. Münster och Osnabrück namnges som kongressorter för fredsförhandlingarna.
1643
Münster och Osnabrück förklaras neutrala.
Kejsaren beviljar riksständerna tillträde till kongressen.
De första fredsdelegaterna kommer.
1644
Fredsförmedlarna Chigi och Contarini anländer.
1645
Den kejserliga hären lider nederlag vid Jankau.
Hertigen av Longueville och greve Trauttmansdorff kommer till Münster.
Förhandlingarna börjar på allvar.

1646
Svenska trupper härjar i Westfalen.
Hertiginnan av Longueville kommer till Münster.

1647
Vapenstilleståndet från Ulm.
Det spanska sändebudet Joseph de Bergaigne avlider i Münster.
En appell för fred av stadsläkaren Dr. Bernhard Rottendorff.

1648
Den 30 januari slutes den spansk-nederländska freden och den 15 maj ratificeras den.
Den 24 oktober undertecknas fredsfördragen med Frankrike och Sverige.

1649
Den 22 februari äger en glädjefest rum i hela staden med anledning av fördragens ratifikation.
1650
Bestämmelserna för westfaliska fredens verkställande behandlas sedan 1649 i Nürnberg och blir nu definitivt fastlagda.
1654
De svenska trupperna lämnar det ockuperade Vechta och därmed är avtåget fulländat som det var sagt.
1659
Pyreneerfreden avslutar krigshandlingarna mellan Frankrike och Spanien.


| HOMEPAGE | EVENEMANG | FREDSNÄT | VISIONER | DIMENSIONER | GÄSTBOK | VISNINGAR | PRESSFORUM | TRETTIOÅRIGA KRIGET | WESTFALISKA FREDEN | AKTÖRER | KRONOLOGI | SITEMAP | ARKIV | E-MAIL | IMPRESSUM |

© 1998 STADT MÜNSTER - Projektgruppe 1998 in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt
Realisation: agenda media Agentur für interaktive Medien GmbH