Trettioåriga kriget i korthet

Callot, en by som plundras och bränns ned


Callot, en by som plundras och bränns ned
High Resolution (120 KB)
Motsatserna mellan den protestantiska adeln och den katolska Habsburgkejsaren Ferdinand II beträffande samhällsklass och trostillhörighet ledde 1618 till revolt i Böhmen. Denna revolt, där kejserliga sändebud kastades ut genom ett fönster på slottet i Prag, och valet av en böhmisk kung utgjorde upptakten till det trettioåriga kriget.

I krigets första skede verkade kejsaren ha allting under kontroll och behöll övertaget med understöd av de katolska furstarna när den danska protestantiska kungen kom in i kriget. Danskarna blev slagna och måste efter ockupationen av Holstein avsluta kriget med freden i Lübeck.

Situationen ändrade sig helt när Sveriges kung Gustav II Adolf landsteg i Pommern 1630. Svenskarna kände sig hotade av förtrycket av tyska rikets protestanter samt planerna på en habsburgsk östersjöflotta. Svenskarnas kung kunde dra fram till München över de protestantiska furstendömena i området kring centrala Rhen. I slaget vid Lützen den 16 november 1632 föll Gustav Adolf.

Freden i Prag år 1635 avslutade detta skede av kriget. Kampen mellan de europeiska länderna hade emellertid förlorat det religiösa inslaget. Det katolska Frankrike allierade sig med det protestantiska Sverige mot den katolske kejsaren.

När det blev klart att kejsaren inte längre kunde vinna kriget, enade sig parterna om att de skulle ta upp fredsförhandlingar i Münster och Osnabrück, vilka inleddes 1643. Utanför dessa "fredsstäder" rasade kriget vidare. Efter fem års förhandlingar kunde den westfaliska freden officiellt undertecknas i oktober 1648. Redan i början av året hade den spansk-nederländska freden slutits i Münster, vid vilken de nordliga Nederländerna frigavs till de statliga oberoendet.


[Top]


| HOMEPAGE | EVENEMANG | FREDSNÄT | VISIONER | DIMENSIONER | GÄSTBOK | VISNINGAR | PRESSFORUM | TRETTIOÅRIGA KRIGET | WESTFALISKA FREDEN | AKTÖRER | KRONOLOGI | SITEMAP | ARKIV | E-MAIL | IMPRESSUM |

© 1998 STADT MÜNSTER - Projektgruppe 1998 in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt
Realisation: agenda media Agentur für interaktive Medien GmbH