Logo WF MAGAZINSEITE Logo MS

Jubileet "350 år sedan westfaliska freden"..


10.1 KBpräglar 1998 det sociala, politiska och kulturella livet i städerna Münster och Osnabrück och i hela fredsregionen. Som en av orterna, i vilken denna europeiska fred slöts, antar Münster utmaningen att rikta blicken tillbaka i tiden, för att medvetet under ledmotivet "350 år sedan westfaliska freden - Europa, region, framtid" kunna förbereda sig på uppgifterna för nästa århundrade.

Vilket medium vore inte mer passande för detta än Internet, vilket symboliserar den westfaliska fredens karaktär att förena folk och som kan nå ut i världen som ingenting annat.

På de inblandade nationernas språk finns här texter och omfattande bildmaterial till de historiska händelser som tilldrog sig under första hälften av 1600-talet. Vi informerar Er om de mer än 400 evenemang anordnade av olika grupper och institutioner, som arbetar med detta stora jubileum i Münster och vi kommer med aktuella rapporter om årets höjdpunkter. På "fredsnätet" leder vi Er vidare till utbuden på Internet om detta ämne.

Prominenta gäster i Münster under fredsåret delar sina "visioner" om ämnet med Er. Vetenskapsmän med olika ämnesinriktningar kommenterar de historiska, filosofiska, religiösa, politiska, folkrättsliga och kulturella "dimensionerna" om fördragen som slöts i Münster och Osnabrück. Det lönar sig alltså att titta förbi till oss då och då.

Det är vår önskan att på många olika vis genom hela året spänna en historisk-politisk båge med invånarnas stora deltagande, för att även i framtiden kunna medverka till utvecklingen av ett fredligt, federalt Europa.

På detta sätt önskar jag Er mycket nöje med vårt Interneterbjudande och hoppas att detta "virtuella" besök absolut inte lämnar Er fullständigt nöjd, utan att det ger Er större aptit på ett reellt besök i vår stad och våra många olika evenemang.


Marion Tüns
Borgmästare

| back |

| HOMEPAGE | EVENEMANG | FREDSNÄT | VISIONER | DIMENSIONER | GÄSTBOK | VISNINGAR | PRESSFORUM | TRETTIOÅRIGA KRIGET | WESTFALISKA FREDEN | AKTÖRER | KRONOLOGI | SITEMAP | ARKIV | E-MAIL | IMPRESSUM |

© 1998 STADT MÜNSTER - Projektgruppe 1998 in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt
Realisation: agenda media Agentur für interaktive Medien GmbH