Logo WF MAGAZINSEITE Logo MS

Münster - en stad med tradition och innovation

Modern studentstad och kulturcentrum för mer än 1,5 miljoner invånare

Münster är en stad med historia och historier som har förblivit ung i över 1200 år. Staden har många ansikten men ändå en tydlig profil. High-Tech, traditionellt hantverk, barockhus och djärv arkitektur, historisk stadskärna samt föredömlig stadsplanering gör inte Münster till en motsägelsefull stad, utan snarare en mångfasetterad och levande stad där varannan invånare är under 30.

Moderna Münster är en studentstad med en tradition av nytänkande. Staden har 280 000 invånare, varav cirka 55 000 är studenter. Staden är ett centrum för näringsliv, förvaltning, vetenskap, kultur och socialt liv och är kärnpunkten för en region med över 1,5 miljoner invånare.

Man bör heller inte glömma stadens goda rykte som en av Tysklands mest miljövänliga städer. Münster blev dessutom korad till Tysklands Online-huvudstad och cykelmetropol. Här finns fler cyklar än invånare och mer än 40% av alla resor sker miljövänligt - med cykeln. Cykeln har sedan många år haft företräde i stadsplaneringen: mer än 250 km cykelväg och många cykelvänliga trafiklösningar talar ett tydligt språk.

70% av den västfaliska metropolens yta på 300 kvadratkilometer är grönområden. Förutom att Münster är distriktets tjänste- och förvaltningscentrum finns här också Tysklands tredje största universitet, Wilhelms-Universität, och dessutom Tysk-Nederlänska armékåren, författningsdomstolen för Nordrhein-Westfalen samt interregionala banker och försäkringsbolag.

I Münster samexisterar ett rikt förflutet med nutida moderna former - tradition och innovation. Tack vare ett mödosamt restaurationsarbete efter andra världskriget kunde den vackra stadsbilden i den gamla stadsdelen Altstadt vid torget Prinzipalmarkt bevaras. Münster kan också erbjuda många kulturupplevelser och fritidsmöjligheter i ett mycket vackert och grönt landskap.

Besökare får lära känna hemorten för Tysklands största diktare Annette von Droste-Hülshoff som en stad med många fritidsmöjligheter, internationella skulpturprojekt, gallerier och teatrar och som en stad av seminarier och konferenser. 20 muséer, 20 biografer, scener med skådespel, musik, dans och barnteater samt en fri och levande konstscen är också viktiga. I mer än 800 krogar och barer finner besökaren ett rikt krogliv och staden kan erbjuda över 3 500 sängar för sömniga besökare.

| back |

| HOMEPAGE | EVENEMANG | FREDSNÄT | VISIONER | DIMENSIONER | GÄSTBOK | VISNINGAR | PRESSFORUM | TRETTIOÅRIGA KRIGET | WESTFALISKA FREDEN | AKTÖRER | KRONOLOGI | SITEMAP | ARKIV | E-MAIL | IMPRESSUM |

© 1998 STADT MÜNSTER - Projektgruppe 1998 in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt
Realisation: agenda media Agentur für interaktive Medien GmbH