Logo WF MAGAZINSEITE Logo MS

Fredsstaden Münster

Det är inte bara fredssalen som påminner om den Västfaliska Freden

När den Västfaliska freden slöts 24 oktober 1648 i Münster och Osnabrück slöts för första gången i Europas historia fred genom förhandling. I fem år hade förhandlingarna i legationskvarteren bestämt livets gång i konferensstaden. De 34 diplomaterna, var och en med ett följe på upp till 200 personer, ökade Münsters befolkning på 12 000 med ytterligare 10 000. En ännu större skara åskådare väntar i år när 20 statsöverhuvuden besöker staden 24 oktober 1998.

Spåren från fredsförhandlingarna för 350 år sedan är dock fortfarande tydliga i dagens stadsbild. Några exempel är efterkrigsårens fullständiga restauration av olika historiska byggnader: rådhusets helt återställda fredssal där freden vid Münster slöts 15 maj 1648, och Krameramtshaus, som mellan 1644 och 1648 hyste den nederlänska legationen.

Mycket annat som vittnar om fredsjubiléet syns i staden: vid rådhuset kan förbipasserade läsa ett pergament i en monter. Dokumentet är ett fredsbudskap som skrivits av tyska och nederländska ungdomar, och det överräcktes till borgmästarinnan Marion Tüns under nederländska kronprinsen Willem Alexanders besök 15 maj 1998. Ett annat fredstecken växer här: ett kastanjeträd som Dalai Lama planterade på det f.d. militärområdet under sitt besök 6 Juni 1998.

Det finns även "vandringsbara" monument för den Västfaliska freden: vandraren kan följa den "Västfaliska fredsvägen X1648" från Osnabrück till Münster. Garanterat enkel och tillika "fotriktig". På gatorna i Münster är brunnslocken dekorerade med fredssymbolen inför det stora jubiléet. Internetsurfaren kan däremot ta helt olika vägar: på adressen http://www.muenster.de/friede finns det möjlighet att göra ett virtuellt besök vid fredsförhandlingarna i Münster (frDn 28. oktober), eller via en Webcam följa alla stadsöverhuvuden från Domplatz till Landsmuséet.

Münsterbon Adolf Knüppel genomförde tillsammans med skolelever projektet "Friedenserde" (Fredsjord) då de samlade jord från hela världen. I rådhusgården har konstnärerna hällt ner jorden i en spiral i en ställning runt ett solur. I ett annat projekt försåg Knüppel gatustenarna vid legationskvarteren med fredssymbolen och namnteckningar från de dåtida legationsmedlemmarna. Den 24 oktober kommer nutida stadsöverhuvuden att gå på dessa stenar vid Landsmuséet på väg till invigningen av Europarådets utställning "1648 - Krig och fred i Europa" och på så vis hedra legationerna från 1648. Efter den stora dagen kommer stenarna åter att inta sina platser i gatan.

| back |

| HOMEPAGE | EVENEMANG | FREDSNÄT | VISIONER | DIMENSIONER | GÄSTBOK | VISNINGAR | PRESSFORUM | TRETTIOÅRIGA KRIGET | WESTFALISKA FREDEN | AKTÖRER | KRONOLOGI | SITEMAP | ARKIV | E-MAIL | IMPRESSUM |

© 1998 STADT MÜNSTER - Projektgruppe 1998 in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt
Realisation: agenda media Agentur für interaktive Medien GmbH