Zeitachse

1555
Godsdienstvrede van Habsburg
1608/9
De protestantse vorsten verenigen zich in de "Unie", de katholieke vorsten in de "Liga".
1618
De Praagse "Fenstersturz" leidt tot het uitbreken van de Dertigjarige Oorlog.
1619
De calvinistische keurvorst Friedrich V. von Pfalz wordt tot koning van Bohemen verkozen.
1620
Nederlaag voor Friedricht V. in de slag op de Witte Berg bij Praag.
1622
Westfalen wordt door de "dolle Christian" vroeg in de oorlog betrokken.
Slag bij Höchst: Christian moet het afleggen tegen Tilly.

1623
Slag bij Stadtlohn: Tilly brengt Christian von Braunschweig een vernietigende nederlaag toe.
1625
Koning Christian IV. van Denemarken mengt zich in de oorlog.
1626
Tilly overwint de koning van Denemarken bij Lutter am Barenberge.
1629
Vrede van Lübeck met Denemarken. Wallenstein bewerkstelligt milde vredesvoorwaarden.
Keizer Ferdinand II. vaardigt het Restitutie-edict uit.

1630
Koning Gustav Adolf II. van Zweden bereikt de Duitse Oostzeekust.
Wallenstein wordt op de keurvorstendag van Regensburg ontslagen.

1631
Frans-Zweeds bondgenootschap "verdrag van Bärwalde".
Tilly wordt bij Breitenfeld verslagen.
De overwinningstocht van Gustav Adolf begint en zal tot aan München leiden.
1632
Tilly wordt dodelijk verwond.
Gustav Adolf sneuvelt.

1633
Troepen uit Hessen dringen Münsterland binnen.
Zweden sluit met protestantse vorsten uit Zuid-Duitsland het verbond van Heilbronn.

1634
Wallenstein wordt afgezet en vermoord.
Nederlaag met grote verliezen voor Zweden bij Nördlingen.
Protestantse troepen belegeren Münster.

1635
Praagse Vrede tussen de keizer, de "Liga" en Saksen.
Frankrijk mengt zich rechtstreeks in de oorlog.
1637
Ferdinand III. volgt zijn vader Ferdinand II. op.
1641
Het Zweeds-Franse verbond wordt in Hamburg vernieuwd. Munster en Osnabruck worden aangeduid als congresplaatsen voor de vredesonderhandelingen.
1643
Munster en Osnabruck worden tot neutraal gebied verklaard.
De keizer staat de toelating van adel en geestelijkheid tot het congres toe.
Aankomst van de eerste vredesdiplomaten.
1644
Aankomst van de vredesbemiddelaars Chigi en Contarini.
1645
Nederlaag van het keizerlijke leger bij Jankau.
De hertog van Longueville en graaf Trauttmansdorff komen naar Münster:
begin van ernstige onderhandelingen.

1646
Zweedse troepen verwoesten Westfalen.
De hertogin van Longueville komt naar Munster.

1647
Wapenstilstand van Ulm.
De Spaanse diplomaat Joseph de Bergaigne sterft in Münster.
De stadsarts Dr. Bernhard Rottendorff roept op tot vrede.

1648
De Spaans-Nederlandse Vrede wordt op 30 januari afgesloten, en op 15 mei bekrachtigd.
Op 24 oktober ondertekenen Frankrijk en Zwitserland de vredesverdragen.

1649
Op 22 februari viert de hele stad de Vrede naar aanleiding van de bekrachtiging van de verdragen.
1650
Sinds 1649 werd er over de bepalingen van de uitvoering van de Vrede van Westfalen in Nürnberg onderhandeld; nu worden deze definitief vastgelegd.
1654
De Zweedse troepen ontruimen het bezette Vechta; daarmee wordt de aftocht, zoals overeengekomen, uitgevoerd.
1659
De Vrede van de Pyreneeen maakte een einde aan de schermutselingen tussen Frankrijk en Spanje.


| HOMEPAGE | EVENEMENTEN | VREDESNETWERK | VISIE | DIMENSIES | GASTBOEK | RONDLEIDINGEN | PERSFORUM | OORLOG | VREDE | PERSONEN | TIJDSBAND | SITEMAP | ARCHIEF | E-MAIL | IMPRESSUM |

© 1998 STADT MÜNSTER - Projektgruppe 1998 in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt
Realisation: agenda media Agentur für interaktive Medien GmbH