De "Vrede van Munster" als geboortedatum van de Nederlanden
De
De "Vrede van Munster"

High Resolution (54 KB)
30 januari en 15 mei 1648: Het einde van de Tachtigjarige Oorlog / soevereiniteit door de afzonderlijke Spaans-Nederlandse vrede

Hij staat meestal wat in de schaduw van de wereldberoemde op 24 oktober 1648 gesloten vrede: de "Vrede van Munster". Deze vrede, die reeds op 30 januari van dat jaar in het historische Krameramtshaus in Munster ondertekend was en op 15 mei in de Friedenssaal (vredeszaal) bezworen werd, komt door het aanstaande begin van het jubileumsjaar "350 jaar Vrede van Westfalen" steeds meer in de algemene belangstelling. De feiten markeren de bereikte zelfstandigheid van het huidige Nederland: de bezette natie die 80 jaar voor de vrijheid had moeten vechten, had door de afzonderlijke Spaans-Nederlandse vrede, de Vrede van Munster, in Munster haar volledige soevereiniteit bereikt.

In het middelpunt van de belangstelling staat - met een blik op de kalender - allereerst de 30e januari. Precies op deze datum vieren de Nederlanders in Utrecht de "Opening van het vredesjaar". De opening van het vredesjaar in Nederland begint met de uitgave van een 50-gulden-munt, waarvan het eerste exemplaar door troonopvolger prins Willem Alexander geslagen zal worden.

De stad Munster verleent op 30 januari 1998 haar prijs voor geschiedkundigen aan de historicus prof. dr Konrad Repgen uit Bonn voor zijn fundamentele werk voor het onderzoek van de Vrede van Westfalen. Gelijktijdig begint in het Stadtmuseum (Stedelijk museum) de grote tentoonstelling "30jähriger Krieg, Münster und der Westfälische Friede" (Dertigjarige Oorlog, Münster en de Vrede van Westfalen) die op de daarop volgende zondag (1 februari 1998) officieel geopend zal worden.

Op 15 mei zal met een feestelijke plechtigheid in het bijzijn van kroonprins Willem Alexander in het slot te Munster de geboortedatum van het huidige Nederland worden herdacht. Niet lang daarna volgen zowel het Westfaalse muziekfeest van de stad Munster en de WDR (van 8 tot 17 mei), als ook het open-air weekend met een liveprogramma van de WDR (op 6 en 7 juni). Op 6 juni ontvangt de Tsjechische president Vaclav Havel de eerste Westfaalse Vredesprijs van de 'Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe e.V.'.

In de Nederlandse geschiedenis speelt Munster een vooraanstaande rol. Tijdens de onderhandelingen over de vrede in Munster woonden de Nederlandse gezanten in het Krameramtshaus, het huidige 'Haus der Niederlande'. In hun onderkomen werd het Spaans-Nederlandse verdrag ondertekend, dat daarna op 15 mei bezworen worden kon. De plechtige bezwering vond plaats in het raadhuis aan de Prinzipalmarkt, om precies te zijn in de raadskamer, die daarom later de naam "Friedenssaal" (Vredeszaal) kreeg. Spanje erkende de volledige soevereiniteit van de noorderlijke Nederlanden en zag af van Bergen op Zoom, Breda, Maastricht en 's-Hertogenbosch inclusief de monding van de Schelde.

Het plechtige moment van de bezwering van de vrede heeft de toen aanwezige schilder Gerard ter Borch in zijn beroemde vredesschilderij - een meesterwerk van de Europese schilderkunst - tot in de details naukeurig historisch vastgelegd. Trompetblazers ojp de toren van de Lambertikerk verkondigden de afzonderlijke vrede; vijf compagnieën bestaande uit burgers en soldaten waren aangetreden op de Prinzipalmarkt en vuurden eresalvo's af bij aankomst en vertrek van de praalwagens.

De volgende dag waren de Munsteraners getuige van een prachtig schouwspel. Voor het met vlaggen versierde raadhuis werd vanaf een podium de tekst van het vredesverdrag voorgelezen. Alle betrokken gezanten waren aanwezig en een groot publiek keek toe. De kerkklokken luidden en de Spanjaarden en de Nederlanders namen de gelukwensen van de bevriende legaties in ontvangst. Voor de 5e juni gaf de raad opdracht tot het versieren van de stad, een kanonnensaluut en vertoningen met vuurwerk. De Spanjaarden trakteerden op wijn uit een wijnbron; de Nederlanders stelden op de trap van het Krameramtshaus een imitatie van "Manneken Pis" op, van waaruit de wijn in de bekers van de Munsteraners stroomde.

De bevolking was zeer geïnteresseerd in de afzonderlijke Spaans-Nederlandse vrede van 1648 want men had groot belang bij het sluiten van deze afzonderlijke vrede vanwege het ongestoorde handelsverkeer met de Nederlanders. In de herinnering van de burgerij zette dit verdrag in de daarop volgende tijd de uiteindelijke inhoud van de verdragen met Frankrijk en Zweden ver in de schaduw.


[Top]


| HOMEPAGE | EVENEMENTEN | VREDESNETWERK | VISIE | DIMENSIES | GASTBOEK | RONDLEIDINGEN | PERSFORUM | OORLOG | VREDE | PERSONEN | TIJDSBAND | SITEMAP | ARCHIEF | E-MAIL | IMPRESSUM |

© 1998 STADT MÜNSTER - Projektgruppe 1998 in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt
Realisation: agenda media Agentur für interaktive Medien GmbH