Logo WF MAGAZINSEITE Logo MS

Vredesstad Münster

Niet alleen de Vredeszaal herinnert aan de Vrede van Münster / Een virtueel bezoek aan de congresstad

Toen op 24 oktober 1648 in Münster en Osnabrück de eindverdragen van de Vrede van Münster werden getekend, was voor het eerst in de geschiedenis van Europa door onderhandelingen vrede tot stand gekomen. Vijf jaar lang hadden de onderhandelingen in de verblijven van de gezanten het leven in de congressteden bepaald. Door de komst van 34 diplomaten met hun gevolg van zo'n 200 personen en de troepen voor de verzorging daarvan kreeg het 12.000 inwoners tellende Münster in deze tijd met een bevolkingstoename van bijna 10.000 personen te maken. Voor 24 oktober 1998 verwacht de politie van Münster een nog groter aantal toeschouwers. Dan komen namelijk 20 Europese staatshoofden op bezoek.

De verwijzingen in het huidige stadsbeeld van Münster naar de vredesonderhandelingen van 350 jaar geleden zijn indrukwekkend. Allereerst zijn daar de na 1945 aan de hand van historische voorbeelden opnieuw opgetrokken gebouwen: de volledig bewaard gebleven Vredeszaal van het raadhuis (waarin op 15 mei 1648 de Vrede van Münster werd getekend) en het 'Krameramtshaus' (van 1644 tot 1648 het onderkomen van de Nederlandse gezanten).

Andere getuigen van het vredesjubileum zijn permanent zichtbaar in het stadsbeeld: In het plaveisel van de binnenplaats van het raadhuis zien opmerkzame voorbijgangers een boekrol onder een glazen plaat. Het document is een door Duitse en Nederlandse jongeren opgestelde vredesboodschap die naar aanleiding van het bezoek van de Nederlandse kroonprins Willem Alexander op 15 mei 1998 aan burgemeester Marion Tüns werd overhandigd. Als teken van vrede groeit ook de kastanje uit die de Dalai Lama bij zijn bezoek aan Münster op 6 juni 1998 op een voormalig militair terrein pootte.

Ook enkele 'betreedbare gedenktekens' herinneren aan de Vrede van Münster: De 'Westfälischer Friede-Weg X1648' leidt de wandelaar van Osnabrück naar Münster. Minder prominent, maar eveneens 'betreedbaar' zijn de riooldeksels in de straten van Münster. Deze deksels herinneren aan het grote herdenkingsfeest doordat hierop het vredeslogo is aangebracht. Voor de internetsurfer heeft de stad twee totaal andere wegen. Onder http://www.muenster.de/friede wordt men uitgenodigd via links een virtueel bezoek te brengen aan het Münster van de vredesonderhandelingen (vanaf 28. October) en met een 'webcam' de staatshoofden te volgen op hun tocht van het domplein naar het 'Landesmuseum'.

De uit Münster afkomstige Adolf Knüppel maakte met kruimelaarde uit de hele wereld samen met scholieren het project 'Friedenserde'. Op de binnenplaats van het raadhuis heeft deze kunstenaar de aardemonsters in een spiraal om een stèle met een zonnewijzer gerangschikt. Voor een ander project voorzag Knüppel trottoirtegels uit het plaveisel voor voormalige gezantenverblijven van een vredeslogo en het monogram van de betreffende gezant. Op 24 oktober zullen de staatshoofden over deze tegels voor het 'Landesmuseum' lopen als zij op weg zijn naar de opening van de tentoonstelling van de Europese Raad '1648 - Oorlog en Vrede in Europa' waarmee dus wordt verwezen naar de gezanten uit 1648. Na de grote dag zullen de stenen tegels hun oorspronkelijke plaats in het trottoir weer innemen.

| back |

| HOMEPAGE | EVENEMENTEN | VREDESNETWERK | VISIE | DIMENSIES | GASTBOEK | RONDLEIDINGEN | PERSFORUM | OORLOG | VREDE | PERSONEN | TIJDSBAND | SITEMAP | ARCHIEF | E-MAIL | IMPRESSUM |

© 1998 STADT MÜNSTER - Projektgruppe 1998 in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsamt
Realisation: agenda media Agentur für interaktive Medien GmbH